Współpraca

Poniżej przedstawiamy przebieg przykładowego projektu:

I etap – konsultacje z klientem

Ustalenie najważniejszych aspektów projektu (forma prezentacji, typ wizualizacji, dobór kolorystyki, złożoność scen itp.)

II etap – przygotowanie modelu 3D

Modelowanie obiektów trójwymiarowych.

III etap – rendering

Etap ten obejmuje wzbogacenie modelu 3D o: tekstury, światła, detale, co wpływa na realizm końcowego obrazu. Następnie tak przygotowana scena podlega procesowi przeliczania na gotowy obraz dwuwymiarowy. Na tym etapie kluczowy jest stały kontakt z klientem w celu przedstawiania mu wstępnych wyników pracy, co umożliwi naniesienie niezbędnych modyfikacji przed przystąpieniem do końcowej fazy projektu. Działanie to ma na celu maksymalne dostosowanie produktu do wymagań klienta.

IV etap – finalizacja projektu

Odbiór projektu zgodnego z oczekiwaniem klienta oraz z założeniami zdefiniowanymi w pierwszym etapie projektu tj. rozdzielczość obrazu, format pliku, typ nośnika danych itp.

Zapraszamy do współpracy.